Halsted Maskinstation

v. Kristoffer Rasmussen

HM-logo.jpg

Om os

Halsted maskinstation startede i 1998, hvor ejer af maskinstationen Kristoffer Rasmussen, havde afsluttet sin landbrugsuddannelse. Maskinstationen opstartede på baggrund af erfaringer, som han havde fået gennem sin far, Axel Rasmussen, der allerede i mange år forud, havde drevet maskinstation for mange lokale landmænd, med såning, mejetærskning, roeoptagning etc. Hans far har selv i dag et areal på 150 Ha i en blanding af ejet, forpagtet og pasningsarealer.

I 1998 stod slagtesvinestald klar til  2100 stipladser (produktion af 8000 grise/år) og hertil kom en del gylle, så muligheden kom for at maskinstationen, kunne udvide med køb af gyllevogn.

2002 var året hvor den 2 rk. Tim roeoptager blev udskiftet med en selvkørende Ropa (6 rk), men dette var ingen stor succes erfarede vi hurtigt. Denne blev i 2003 udskiftet med en ny Vervaet, Beeteater (9 rk.), med hvilken vi har fået en masse gode erfaringer.

Maskinstationen køres i dag af ejeren selv, men med hjælp fra Axel Rasmussen, svoger Carsten Larsen samt en fuldtidsansat, Dennis.

Vores mål er hele tiden at forbedre os, udvide maskinparken efter hvilke behov og krav der stilles fra både kunder og os selv, søge ny viden og hele tiden være på forkant med udviklingen. Vi er hele tiden parate til nye ideer og sætter kvaliteten af såvel udstyr som arbejdet højt.